FOKUS HJÄLPMEDEL

 

Stockholm

17-18 november 2021
Läs vidare här!

Malmö

2-3 mars 2022
Läs här!

Göteborg

2023
Mer info längre fram!